1. Udělení souhlasu

 • Při odeslání objednávky udělujete souhlas e-shopu na doméně www.obleckypejsci.cz, který provozuje Jaroslava Nedomová, se sídlem Rokycanova 279/18, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 707 57 313, zapsané v živnostenském rejstříku pod čj. ŽO/0708/JČ vydaný úřadem městské části Praha 3 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje:
  - jméno a příjmení,
  - úplná adresa (fakturační, dodací),
  - e-mail,
  - telefonní číslo.

2. Účel zpracování osobních údajů

 • Jméno, příjmení, úplnou adresu, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem dodání objednaných produktů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány a uchovány po dobu 3 let. Pokud si bude zákazník přát zasílání obchodních sdělení (reklamní kampaně atd.), bude jeho e-mail použit i pro tyto marketingové účely. Pokud zákazník toto přání v rámci objednávky neprojevil, nemůže Správce s těmito údaji v rámci marketingových účelů takto nakládat.

3. Zrušení souhlasu

 • S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu nedomova@obleckypejsci.cz. Správce potvrdí zákazníkovi tuto skutečnost, jak nejdříve to bude možné, nejpozději však do 72 hodin od odeslání požadavku.

4. Správce osobních údajů

 • Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  a) poskytovatel softwaru e-shopu: Educio s.r.o. se sídlem Československé armády 1181, Ústí nad Orlicí, 562 01, IČ: 04105311, DIČ: CZ04105311;
  b) poskytovatel účetního a fakturačního systému: Solitea Česká republika, a.s. se sídlem Drobného 555/49, Brno-Ponava, 602 00, IČ: 25568736, DIČ: CZ25568736 (na doméně idoklad.cz);
  c) poskytovatel systému pro hromadné rozesílání vyžádaných obchodních sdělení (novinky, slevy a jiné marketingové kampaně): The Rocket Science Group, LLC se sídlem 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (na doméně mailchimp.com);
  d) případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Právo zákazníka

 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  - vzít souhlas kdykoliv zpět,
  - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  - požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.